kontakt

kontakt

pille krause

Juhatuse liige

evelin kori

Juhatuse liige

PAIDE ERIVAJADUSTEGA INIMESTE PÄEVAKESKUS

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS PÄEVA – JA NÄDALAHOIUTEENUSENA

Lapsehoid

Võta
meiega ühendust

kontakt

kontakt

pille krause

Juhatuse liige

evelin kori

Juhatuse liige

ERIHOOLEKANDE TEENUSED

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS PÄEVA – JA NÄDALAHOIUTEENUSENA

LAPSEHOIUTEENUS RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA LAPSELE

Võta
meiega ühendust